DLA DYREKTORÓW ZARZĄDZAJĄCYCH

Przykłady naszych klientów wskazują, że wprowadzenie systemu automatów Box Dispenser powodują znaczne zmniejszenie konsumpcji produktów umieszczonych w automatach. W oparciu o te doświadczenia, przyjmuje się minimalną oszczędność 20% i maksymalną, która może wynosić 90%.

PYTANIA, NA KTÓRE NIE ZNALAZŁEŚ JESZCZE ODPOWIEDZI:


 • W jaki sposób mogę redukować koszty aby nie miało to negatywnego wpływu na pracowników?

  Zazwyczaj redukcja kosztów jest zawsze delikatną kwestią. Rozwiązanie powinno zawierać się w działaniach, które nie mają wpływu na pracowników, zwiększając wydajność i zmieniając środowisko pracy na bardziej przyjazne.

  Zawsze uważnie sprawdzaj wydatkowane środki finansowe oraz procesy ich zagospodarowania w różnych działach.

  Zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej są często mocno przeszacowane.

  Wystarczy wyeliminować “ ludzką rękę” z procesów bezpieczeństwa procesów logistycznych by zauważyć oszczędność w konsumpcji i budżetowaniu.

 • Jak mogę lepiej zoptymalizować moją firmę?

  Wdrażanie systemów automatycznych jest zawsze dużym krokiem naprzód. Bez zbędnego użycia pióra, papieru, podpisów i stałych ustnych porozumień.

  Wprowadzenie automatu Box Dispenser dla usprawniania procesu dostawy pozwoli Ci na zarejestrowanie każdej dokonanej transakcji w czasie rzeczywistym. Ponadto, podczas dystrybucji wykorzystywana jest tożsamość pracowników, dzięki czemu w łatwy sposób generowane są szczegółowe raporty i automatyczne zamówienia.

 • Dlaczego automat do dystrybucji środków ochrony osobistej lub narzędzi jest dobrym rozwiązaniem?

  Ponieważ jest to idealne rozwiązanie, świetnie zorganizowane i w pełni dyspozycyjne, które nigdy nie poprosi o przerwę na kawę lub urlop.

  Przed Państwa decyzją dokonujemy bezpłatnej kontroli w firmie, na ile czasu i jakiego rodzaju przedmioty mogą być umieszczone w automatach Box Dispenser. Na tej podstawie zaproponujemy dogodne rozwiązanie w oparciu o analizę ilości automatów, częstotliwości ich załadunku oraz analizę zysków. W przypadku, gdy rzeczywiste oszczędności (w oparciu o zmniejszenie zużycia) nie pokrywa opłaty wynajmu automatów vendingowych, nie rekomendujemy wdrożenia naszego systemu w firmie.

  W fazie wdrożeniowej nie należy zapewniać pracownikom innych źródeł dostępu do elementów umieszczonych w automatach, ale wyłącznie poprzez proces autoryzacji, możliwe jest korzystanie z procesu dystrybucji. To zapewnia integralność systemu; zamknięty system, który realizuje pełną kontrolę nad zarządzaniem procesów logistycznych.

 • Czy mogę implementować technologię bezpiecznego magazynowania przy użyciu tych automatów?

  Czy uważasz, że wyciek danych spowodowany ich przetwarzaniem przez zewnętrzny serwer może mieć negatywny wpływ na integralność istotnych informacji w firmie?

  Nie zaleca się prowadzenia ewidencji danych pracowników oraz cen towarów dostarczonych z korporacji. Wszystkie elementy naszego systemu są zainstalowane wewnątrz firmy, nasz personel może zalogować się do systemu z zewnątrz tylko z przy pomocy specjalnych uprawnień (np. aby skonfigurować ustawienia). Dane mogą być udostępnione tylko za pośrednictwem poczty email i pod Państwa kontrolą. System pamięci masowej Box Dispenser nie jest podatny na awarie sieci połączeń, ponieważ wszystkie dane są zapisywane w pamięci automatów. Użytkowanie automatów jest bezpieczne nawet jeśli połączenie z serwerem centralnym jest zakończone lub przerwane z powodu nieznanych błędów.

 • Jak można zwiększyć wydajność?

  Automaty umieszcza się w centrum produkcji, na terenie firmy, tak, aby wszyscy pracownicy mogli mieć bezpośredni i natychmiastowy do nich dostęp w kilka sekund. Obecnie, pracownik pędzi do magazynu, czekając na majstra, często stojąc w kolejce przed magazynem i wdając się w dodatkowe rozmowy.

  Wydajność będzie się oczywiście i zdecydowanie zwiększać. Automat identyfikuje pracownika w kilkuset sekund, a dostarczenie produktu zajmuje tylko 5-10 sekund. Pracownicy mogą wybrać produkty w każdej chwili w ciągu dnia.

 • Jak mogę kontrolować lepsze wykorzystanie materiałów?

  Podejrzewasz oszustwo lub kradzież?

  Czy zauważasz większe zużycie gumowych rękawic na wiosnę, artykułów biurowych na jesień lub baterii w zimie?

  Często doświadczamy sytuacji w której firma nie potrafi udostępnić nam realnych danych dotyczących zużycia zapotrzebowania. Za pomocą automatów Box Dispenser, możesz to zrobić w kilka sekund , sklasyfikować także grupy i centra kosztów. Dane mogą być gromadzone w zakresie oddzielnych projektów lub zamówień, niestandardowych okresów czasu by potem automatycznie generować raporty.

  Im więcej produktów użytkowych, tym ich większy gwarantowany zwrot podczas kontroli przez automat Box Dispenser

 • Co jest przyczyną znacznego spadku konsumpcji dzięki użytkowaniu automatów vendingowych Box Dispenser?

  Kontrola nad zużyciem przez pracownika, implementacja osobistej odpowiedzialności i policzalności, możliwość konfigurowania ograniczeń indywidualnych i / lub wielopoziomowych — Zarządzaj według własnych preferencji i generuj realne wyniki.