Innowacje

Pierwsze takie urządzenie na rynku

Wdrożenie naszych dyspenserów to implementacja innowacji w przedsiębiorstwie, nowa jakość w obszarze procesów zarządzania, a także szybkie analityczne wnioskowanie i raportowanie informacją zarządczą.

Automat jest rozwiązaniem o nowoczesnej i bardzo trwałej konstrukcji zapewniającej niezawodność i łatwość obsługi. Może być wyposażany w czytnik kart indywidualnych kompatybilny z kartami dostępu stosowanymi w zakładzie pracy (pasek magnetyczny, kody kreskowe, karty zbliżeniowe oraz wiele innych rozwiązań).

Bezprzewodowa transmisja danych pozwala na stosowanie urządzenia w zakładach, gdzie nie ma możliwości włączenia go do sieci firmowej i nie angażuje osób do zbierania informacji z każdego urządzenia osobno. Stałe połączenie urządzenia z serwerem przez GPRS zapewnia dostęp do informacji o wydaniach na bieżąco za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Platforma daje możliwość sprawdzenia liczby wydanych produktów w poszczególnych urządzeniach i konfigurowanie raportów oraz eksportowanie wyników do arkusza kalkulacyjnego lub w formie dokumentu pdf.

Dostęp do danych przez platformę to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą mieć pełną informację o liczbach zużywanych rękawic w poszczególnych miejscach, zakładach, oddziałach.

Dla celów szkoleniowych i informacyjnych do urządzenia montowana jest tablica zawierająca opis poszczególnych produktów, karty techniczne, deklaracje zgodności, instrukcje użytkowania oraz użyteczne informacje. Jeden taki automat może zarządzać różnymi produktami (środki ochrony, narzędzia, inne), a zależnie od rodzaju bębna pojemność urządzenia może obejmować zakres od 160 do 480 przegródek.

Gdy liczba dostępnych produktów w urządzeniu dochodzi do poziomów minimalnych lub pojemnik jest pusty, wysyłane jest automatycznie powiadomienie za pomocą sms i/ lub e mail do osoby odpowiedzialnej za uzupełnianie automatu. W przypadku powstania jakiejkolwiek awarii system informuje serwis o powstałym błędzie.

Liczba niezbędnych urządzeń i sposób konfiguracji oraz zakupu lub leasingu automatów określane są przez specjalistów z INTEROPERATOR pracujących przy projekcie na bazie przeprowadzonych testów produktów, analiz zużycia, liczby użytkowników, lokalizacji stanowisk pracy oraz przewidywanego systemu poboru i uzupełniania środków ochrony , narzędzi itp.